ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการบริหารสถานโดยใช้ I-A-O-H Model เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ชื่ออาจารย์ : นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,11:30  อ่าน 1478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมาลี ชูบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,16:25  อ่าน 3667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณ ปิ่นเงิน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,19:44  อ่าน 5042 ครั้ง
รายละเอียด..