ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์เปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2564 (อ่าน 694) 06 เม.ย. 64
การติดต่อการทำเรื่องย้ายนักเรียน (ระหว่างปิดภาคเรียน) (อ่าน 796) 06 เม.ย. 64
การสอนชดเชยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสม (อ่าน 1042) 09 ก.ย. 63
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 1644) 19 มิ.ย. 63
สอบถามเรื่องการสมัครเรียน (อ่าน 1105) 13 พ.ค. 63
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ COVID-2019 (อ่าน 54) 13 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1266) 27 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการับผลการเรียนและเอกสารสำเร็จการศึกษา (อ่าน 1137) 27 มี.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียน การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 1646) 27 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1378) 05 มี.ค. 63