ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพรพรรณ ปิ่นเงิน
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์โทรศัพท์ : 024258413
อีเมล์ : 11010069@samutprakan1.go.th
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,19:44  อ่าน 1390 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดผลงาน
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการใช้ผัง Sorting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องแรงลัพธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
โดย นางพรพรรณ ปิ่นเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 


โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,19:44   อ่าน 1390 ครั้ง