ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียน การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจความพร้อมการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC5scpm7N5jPX0kwfYKYdljNsmsyeqzfXMSSOc9FOY00kiRQ/viewform?fbclid=IwAR1Jtq8YUPRSt0gzoCoMShrucQrVn8s9MPlQnJ1H4yNOgDQShjF8LnTwfVU

 


โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 1645 ครั้ง