ชั้นอนุบาล
กิจกรรมเล่านิทาน | เรื่องกุ๋งกิ๋งปวดฟัน | ครูจินตนา สุ่มมาตย์

กิจกรรมเล่านิทาน | เรื่องกุ๋งกิ๋งปวดฟัน | ครูจินตนา สุ่มมาตย์เสริมประสบการณ์ เรื่องการแต่งตัว | ครูวาสนา ม่วงเสน

เสริมประสบการณ์ เรื่องการแต่งตัว | ครูวาสนา ม่วงเสน

กิจกรรมสร้างสรรค์ | สื่อใบงานศิลปะ พ่อแม่มือใหม่กับ ไข่ 5 ฟอง | คุณครูสายสุนีย์ ชาญนทีกุล

กิจกรรมสร้างสรรค์ | สื่อใบงานศิลปะ พ่อแม่มือใหม่กับ ไข่ 5 ฟอง | คุณครูสายสุนีย์ ชาญนทีกุล